Byforum er klar med resultat af Byforums borgerundersøgelse om lokalplan for Stoltzes Plads og generel byudvikling

HIRTSHALS: Byforum Hirtshals kan nu offentliggøre resultatet af den gennemførte borgerundersøgelse med et sammendrag af de 333 indsendte borgersvar på undersøgelsens spørgsmål.

Oprindelig havde Byforums bestyrelse planlagt et åbent borgermøde med offentlig debat om Kommunens planer for ændringer i bykernen i Hirtshals. Imidlertid lukkede Corona-epidemien ned for afholdelse af arrangementer med mere end 10 deltagere. Derfor besluttede Byforums bestyrelse i stedet at lade borgermødet afløse af en internetbaseret borgerundersøgelse, hvori alle interesserede frivilligt kunne deltage og afgive deres personlige svar.

I en pressemeddelelse oplyser Byforum, at undersøgelsen omfatter i alt 10 spørgsmål, hvoraf de fem har direkte relation til den nye lokalplan og ændringerne ved Stoltzes Plads. De øvrige fem vedrører ifølge Byforum andre vigtige og fremadrettede byudviklingsspørgsmål.

Konklusionen fra Byforum Hirtshals lyder som følger:

- Borgersvarene på spørgsmålene er grafisk summeret i to diagrammer, som giver et ganske klart billede af lokalmiljøets generelle holdning til kommunens planlagte ændringer i bymidteafgrænsningen - nemlig:

- Der ønskes ikke dagligvarebutikker på Stoltzes Plads

- Intet behov for flere dagligvarebutikker i byen

- Pladsen kan videreføres som P-plads for Autocampere

- Udvikling af eksisterende handelsgader skal prioriteres

- Byens hjerte og samlingssted er – Den grønne Plads, Trappen og Sydvestkajen

- Videreudvikling af sydvestlige del af Vesthavnen til samlingssted og turistmagnet

- Masterplan for fremadrettet byudvikling prioriteres højt

Sammen med borgersvarene har Byforum modtaget 157 gode kommentarer med forslag, idéer og ønsker om tiltag til fremtidig udvikling af og forbedringer i bykernen.

- Mange af disse kan fint indgå i en masterplan for ”Fremtidens Hirtshals”. Byforums bestyrelse vil arbejde videre med materialet, oplyser Byforum i en pressemeddelelse.

Byforum har indsendt et høringssvar til Kommunen vedrørende den nye Lokalplan for området ved Stoltzes Plads.

- Høringssvaret er en opsummering af borgerundersøgelsens resultat, der taler sit tydelige sprog. En klar meningstilkendegivelse, der bør tages alvorligt af kommunens byråd og embedsværk ifm. beslutningen om gennemførelse af lokalplan forslaget, lyder det i pressemeddelelsen fra Byforum Hirtshals.

- Byforum fungerer som en borgerforening, der prioriterer sit virke og indsats til støtte for byudvikling af lokalmiljøet og bosætningen i byen. I tråd med dette, finder Byforums bestyrelse, at det er vigtigt, at lokalmiljøets holdninger til ændringer i byens funktion og indretning kommer tydeligt frem for offentligheden.

Resultatet af borgerundersøgelsen kan tillige ses på hjemmesiden www.byforum-hirtshals.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...