HIRTSHALS: Ældre Sagen Hirtshals har igennem noget tid fulgt med i sagen om lukning af plejecentret Havbakken i Tornby, da flere af beboerne er medlemmer af Ældre Sagen.

I den forbindelse vil Ældre Sagen gerne høre, hvorledes Hjørring Kommune forholder sig til opsigelsen af de eksisterende lejekontrakter, der er indgået med beboerne i plejeboligerne efter reglerne i lov om leje af almene boliger?

Ældre Sagen er kommet i besiddelse af et brev, som er sendt til en beboer på Havbakken d. 9. april 2019, hvor af det fremgår, at lukningen skal ske pr. 1. november 2019. Det betyder, at der fra denne dato ikke længere er fast personale på Havbakken. Det fremgår endvidere af skrivelsen, at hvis beboeren vælger at blive i sin bolig, så vil vedkommende modtage støtte fra hjemme- og sygeplejen.

Flere af beboerne har udtrykt frustration over dette og spurgt ind til, hvilke rettigheder de har efter lov om leje af almene boliger, da Hjørring Kommune ikke har informeret om dette i den skrivelse, der er sendt ud til de tilbageværende beboere. Det undrer Ældre Sagen. Ældre Sagen er bekendt med, at Hjørring Kommune har indhentet en udtalelse fra Trafik, Byggeog Boligstyrelsen d. 20. februar 2019. Af denne fremgår bl.a.:

”Styrelsen kan oplyse, at det ikke kan kræves, at lejeren flytter, før der afsagt endelig dom i opsigelsessagen. Det bemærkes, at spørgsmålet om levering af ydelser efter serviceloven ikke hører under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område. Styrelsen må dog lægge til grund, at lejerne er visiteret til en plejebolig, fordi de har behov for bistand, der ikke kan dækkes i almindelige ældreboliger. Det er derfor styrelsens opfattelse, at servicearealerne ikke må nedlægges, før lejerne er flyttet. Det bemærkes videre, at styrelsens udtalelse kun er vejledende, idet afgørelse af spørgsmålet henhører under domstolen.”

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...