HIRTSHALS: Ældrerådet i Hjørring Kommune har holdt et møde, hvor rådet havde bedt om at få et overblik over satspuljer, bloktilskud og fordelingsnøgle til ældre.

- Emnet er problematisk, vanskeligt at forklare og særdeles svært at forstå, forklarer Arne Brix fra ældrerådet.

For Ældrerådet drejer det sig om at sikre, at midler som Folketing og Regering tildeler kommunerne, og som er øremærket til seniorerne, også kommer i den rigtige kasse. Ikke nogen let opgave.

På et ekstraordinært møde 27. november skulle Ældrerådet høres om anvendelse af et beløb på 3 mio. til plejecentrene i kommunens budget for 2019-2022.

Fra forvaltningen var der udarbejdet 3 forslag til anvendelse af beløbet:

1. To nattevagter på alle ældrecentre

2. Rummeligt klippekort til alle ældrecentre samt 2 botilbud

3. En kombination af nattevagt og klippekort

Klippekort er efter Ældrerådets mening en udmærket ordning, som man udfaser i mange kommuner. Klippekortet kan anvendes til hjælp og goder som nogle ældre ellers må undvære. Måske lidt dårligt markedsført overfor brugerne?

I november og december har Ældrerådet brugt megen tid på at besøge alle kommunens 14 plejehjem. Det er vigtige besøg for ved selvsyn at opleve plejehjemslederne og personalets meninger og erfaringer,

Nogle af vore plejehjem har kun 1 nattevagt, så det var relevant at høre om dette. Ældrerådet erfarede, at man ikke mente dette var et problem, bl.a. fordi der i visse tilfælde var adgang til at tilkalde en hjemmehjælper med nattevagt.

Ud fra de indhøstede erfaringer valgte Ældrerådets i deres høringssvar det 3. forslag. Man vil gerne bibeholde klippekortene og tror på, at hjælp fra endnu en nattevagt fra hjemmeplejen er den bedste løsning.

Desværre besluttede SÆH-udvalget sig for at indstille forslag 1 til byrådet, noget vi i Ældrerådet naturligvis er skuffet over. Den endelige afgørelse sker på Byrådets møde 19. december.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...