Stiller man sine affaldscontainere ud til vejen, hjælper man med at sikre afhentningen af affald i vinterlandskabet, lyder det fra Hjørring Kommune

HJØRRING: Sneen er faldet over Nordjylland og giver udfordringer for fremkommeligheden. Men vintervejret behøver ikke at forhindre afhentningen af affald i Hjørring Kommune.

Skal det fortsat lykkes at afhente affaldet rundt omkring i kommunen, er der dog behov for en ekstra indsats fra både borgere og skraldemænd, lyder det fra kommunen.

Hjørring Kommune anbefaler borgerne at stille skraldecontainerne ud til vejen, så længe der ligger sne. Så er man sikker på at få afhentet sit affald på trods af sneudfordringerne.

Hvis man bor et sted hvor vejene bliver ryddet for sne - og hvor der ikke er problemer med fremkommeligheden for skraldebilen - skal man være opmærksom på at huske snerydningen på fortov og i indkørslen, så skraldemændene kan køre containerne ud til skraldebilen, uden at skulle trække dem igennem sneen. Bor man derimod et sted, hvor vejen ikke bliver ryddet, er man nødt til at sætte sine containere ud til vejen. Husker man at hjælpe skraldefolkene med snerydning eller ved at stille sine containere ud til vejen, bør afhentningen af skraldet fortsætte ufortrødent på trods af sneen., tilføjes det.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...