Vendsyssel historiske museum får 420.000 kroner til projekt for borgere med problemer som f.eks. angst

HJØRRING: Vendsyssel Historiske Museum har fået tilsagn fra Friluftsrådet om 430.000 kroner til et projekt inden temaet Naturformidling som Løftestang.

Her vil museet bruge naturformidling for kronikere, borgere med stress, angst og depression kan forbedre deres livskvalitet. Opstart af nye ældre, herunder af borgere med lettere demens hører også til projektet.

Konkret naturformidling og oplevelser i naturen skal bidrage til at forbedre deltagernes sundhed og livskvalitet. Derfor går tilskuddet især til aflønning af en naturvejleder.

Projektet sker i samarbejde med kommunens projekt ”Sundhed i naturen”, lokalafdelingen af ASF-Dansk Folkehjælp og Ældresagen, aktivitets- og sundhedscentre, socialpsykiatriske tilbud, frivillig-huse samt museets frivillige.

I forhold til projekt ”Sund i Naturen” bidrager dette projekt særligt med at udvikle brugen af naturformidling som redskab i sundhedsindsatsen.

De ældre borgere præsenteres for Landbrugsmuseets frivilliggrupper med henblik på eventuel egen deltagelse. Der vil årligt være mindst 400 deltagere i projektet.

Tilskuddet indebærer også, at gennemføres en brugerevaluering i form af spørgeskemaer.

Projektet udvikler og afprøver forløb og metoder, der fortsat vil kunne anvendes efter den toårige projektperiode.

Tilskuddet til projektet i Vendsyssel Historiske Museums regi stammer fra de såkaldte udlodningsmidler, og her udloddede Friluftsrådet i denne omgang til to ansøgere i den nævnte kategori.

Den anden støttemodtager er Fonden Hedehuset i Mariager Kommune, der får 800.000 kroner til at bruge naturoplevelser til at bringe ensomme og socialt udfordrede unge i konstruktive fællesskaber.

I alt har Friluftsrådet bevilget 12 mio. kroner til projekter i hele landet, der skal bringe naturen tættere på borgerne.

Heraf går knap 2,8 millioner kroner til nordjyske projekter, og de fleste af dem er til at skabe nye fællesskaber i den lokale natur som for eksempel en aktivitetsplads i Nellemanns Have i Sæby.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...