SOMMER 2020: Asdals Borgplads, som ligger nord for Hjørring, er et af landets mest imponerende voldanlæg.

Borgen var anlagt ved bredden af åen på et lille næs, hvor den nærmeste omegn er en højslette som gennemskæres af en snæver dal, hvori Kjul Å har sit løb.

Borgpladsen er helt omgivet af brede og dybe grave. Bunden af disse grave ligger højt over Kjulåens nuværende vandspejl og er tør. Men i Middelalderen var der dæmninger tværs over dalen som fik åen til at stige så betydelig, at den flød ind i gravene. Vandet gik da også op i tværdalene syd for dæmningerne og dannede et net af søer og sumpe, der forhindrede fjender i at trænge frem fra syd og vest.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...