Reglerne gælder på alle plejehjem og botilbud for særlig sårbare i kommunen - besøg skal som udgangspunkt foregå på udendørsarealer

HJØRRING: Hjørring Kommune har i dag modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner på samtlige plejehjem og botilbud for særlig sårbare i kommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed begrunder deres påbud med det aktuelle smittetryk i Hjørring Kommune som i en kortere periode har ligget på 13 - 18 nysmittede per uge. Samtidig er der ”lagt vægt på, at der i Hjørring Kommune 8. september 2020 er 24,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Desuden er der smitteforekomster spredt i kommunen.

Påbuddet indebærer, at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørsarealer, og at besøg på indendørs arealer ikke kan finde sted, medmindre besøget sker i forbindelse med en kritisk situation eller at den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Påbuddet gælder både fællesarealer og beboernes egen bolig.

Det enkelte plejecenter vil nu gå i gang med at orientere beboere og pårørende om påbuddet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at påbuddet indtil videre gælder i 14 dage.

Social- og indenrigsministeriet har givet Hjørring Kommune et tilsvarende påbud, som omfatter en række sociale tilbud med særligt sårbare borgere beliggende i Hjørring Kommune.

Kommunen vil ligeledes tage initiativ til at beboere og pårørende, som er omfattet af påbuddet om besøgsrestriktioner fra Social og Indenrigsministeriet, vil blive orienteret.

Der i dag ikke konstaterede smittede beboere hverken på plejecentre eller i nogle af kommunens botilbud for særligt sårbare borgere.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...