Byforum opfordrer kommunen til at etablere Cykel- og gangsti og etablere hastighedsdæmpning

HIRTSHALS: Byforum foreslår, at Hjørring Kommune at etablere en kombineret cykel- og gangsti parallelt med vestsiden af den sydlige del af Kystvejen. Desuden er der ønske om, at vejbumpet ud for Betonvej.

Byforum har modtaget Kommunens reaktion - og ønsket om etablering af cykel- og gangsti noteres på kommunens projektliste og vurderes i prioriteringen, når der skal afsættes midler til cykelstier i budgettet. En tidshorisont er dog ikke nævnt.

Kommunen ansøger politiet om at skilte med en hastighedsbegrænsningen til 60 km/t på strækningen fra Hovedvejen til byzonetavlen. Og genetablering af vejbumpet er lovet, men dette vil antagelig først kunne ske efter årsskiftet.

Cykel - og gangsti

Ønsket er at etablere cykel- og gangsti på den sydlige del af Kystvejen. Strækningen er på cirka 500 meter og vil forbinde det eksisterende fortov, der ophører ved betonvejens udmunding i Kystvejen med cykelstien ved Hovedvejen.

Strækningen anvendes af mange bløde trafikanter, hvilket især drejer sig om fodgængere på vej til og fra Fyrklit og sommerhusområdet i Tornby Klit, gående og løbende motionister, børnefamilier med barne- og klapvogne samt mange cyklister.

- Hastigheden for bilisterne på denne strækning er ikke underlagt begrænsning - nu 80 km/t, hvorfor der er behov for forbedret trafiksikkerhed af hensyn til de bløde trafikanter, lyder det fra Byforum.

- Strækningen er en flittig brugt indfaldsvej til Hirtshals benyttet af både erhvervstrafik, herboende og turister på vej til og fra Fyrklit, Fyret og Bunkersmuseet, Campingpladsen, havn og by. Vejbredden er relativ begrænset ift. trafikbelastningen og levner ikke megen plads til andet end biltrafik.

Hastighedsdæmpning

I forbindelse med asfaltering af strækningen fra Hovedvejen til Rundkørslen ved Campingpladsen sidste år forsvandt vejbumpet ud for Betonvejen, netop hvor byzonetavlen er placeret.

- Dette har resulteret i, at biltrafikken uopmærksomt har øget hastigheden på bakken ved Kystvejen, lyder det fra Byforum.

Byforum har derfor foreslået genetablering af vejbumpet eller anden hastighedsdæmpende foranstaltning til forbedring af trafiksikkerheden på denne del af Kystvejen.

Byforums forslag er underbygget af flere henvendelser fra borgere i byen samt beboere i området med ønske en snarlig indsats til forbedring og sikring af trafikforholdene.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...