Stor deltagelse i første rigtige repræsentantskabsmøde i Byforum Hirtshals

HIRTSHALS: På godt et år har Byforum Hirtshals med bestyrelse, formand og bykoordinator John Kongerslev i spidsen sat en række projekter i gang i byen til gavn for dens borgere og gæster.

Men de har også allerede gjort samme erfaringer som mange andre ildsjæle med gode ideer, de gerne vil gennemføre.

- Ingenting kommer af sig selv. Alting tager tid, sagde John Kongerslev til den knap 60 deltagere i det første rigtige repræsentantskabsmøde i det nye forum.

Derefter blev status for en række projekter præsenteret, herunder projekt udsigtssti. Målet er at få en 3 km lang sammenhængende sti på Havbakken fra Nordsøen til fyret.

- Det er noget af et smertensbarn at arbejde med, sagde næstformand Jørgen Rottbøll om projektet.

Dog er første etape fra Nordsøen til Vestmolevej ved at være hjemme.

- Mange aftaler med lodsejere er på plads, og der er enkelte hængepartier tilbage, som vi tror der kommer en ordning på. Men der er nogle hurdler videre ud til fyret, fortalte han.

Dem vil arbejdsgruppen for udsigtsstien arbejde videre med.

Stumper af stier ligger på naturbeskyttet område på vej til fyret, og det er ikke så ligetil at opgradere stien og gøre området mere tilgængeligt.

- På et tidspunkt var det lige før vi sagde stop, men det gør vi ikke nu, understregede Jørgen Rottbøll og tilføjede at et af målene med stien er at dens endepunkter kan forbindes med Nordsøstien og Hærvejen.

På den måde kan byens borgere også få lettere adgang til naturen i omegnen.

I samme boldgade som udsigtssten er et andet og fremtidigt projekt, nemlig at forbinde de stier i byen, som går på kryds og tværs, til et netværk.

- Det vil vi arbejde med, lave vejvisere og kort. Det bliver nok i samarbejde med turistforeningen, lød det supplerende fra John Kongerslev.

Han fortalt også om et konkret projekt, som kommunen har været positiv overfor, nemlig at få lavet en trafiksikker passage over eller under Hovedvejen mellem Hans Jensens Allé og Grønnevej.

En arbejdsgruppe har lavet to forslag til løsning, en midlertidig med en trappepassage og en anden med en tunnelpassage som en permanent løsning.

Hjørring Kommune har meldt positivt tilbage og vil arbejde videre med at finde en løsning - med en trappe.

- Kommunen er enig i at det er et farligt sted at krydse over Hovedvejen. Kommunen ejer et smalt areal ved skråningen og overvejer en skitse med en sti og en rampe op, forklarede John Kongerslev.

Der er også en arbejdsgruppe i Byforum Hirtshals, der arbejder med at forskønne hjørnet af Hjørringgade og Lilholtgade, som de kalder Mekaniker Holts Plads efter en tidligere aktivitet på grunden.

- Det er en kommunal grund og det er arbejdsgruppen tanke at gavlen bag grunden skal sværtes hvid, og i løbet af foråret næste år kommer der forslag til udsmykning af pladsen, sagde bykoordinatoren og oplyste at der er en dialog i gang med kommunens kunstudvalg om udsmykningen.

Byforum er desuden med i fælles projekt om Naturens Hus, som blandt andet også har Hirtshals Handel og Erhverv og Hirtshals Turistforening som initiativtagere.

Her har Hjørring Kommune bevilget 300.000 kroner til at gennemføre en forundersøgelse med en konklusion på om der er grundlag for at gå videre med projektforslaget. Konklusionen ventes at komme frem i maj 2019.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...