KOMMUNEN: I disse år, hvor der er meget fokus på, hvor trængte fremmedsprogene er – både i folkeskolen, på gymnasiet, på de videregående uddannelser, men også i erhvervslivet, hvor man efterspørger uddannede, som er dygtige til fransk eller tysk, har Hjørring Gymnasium igangsat et projekt ”Vild med sprog og kultur” i samarbejde Frederikshavns Gymnasium og Region Nordjylland.

I projektet arbejdes der med at skabe sproglig begejstring, mere oplysning og større afklaring hos de unge, så de foretager deres uddannelsesvalg med et godt kendskab til, hvilke muligheder der er inden for fremmedsprogsområdet. Samtidigt er formålet også, at flere unge skal vælge sprog, så fødekæden sikres mellem grundskole over ungdomsuddannelse til videre uddannelse og arbejdsmarkedet.

I løbet af de 3 år, som projektet løber, igangsættes flere arrangementer og initiativer, bl.a. sprogkonference for interesserede folkeskoleelever, temadage og etablering af Det Romanske Hus.

Dette skal give bl.a. de ældste folkeskoleelever et indblik i, hvordan man kan lære fremmedsprog på nye måder, og hvad man kan bruge sprog til.

En del af projektet indebærer en kommunal sprogstrategi, som skal medvirke til, at der på alle niveauer af kommunens folkeskoler og uddannelsesinstitutioner arbejdes målrettet med fremmedsprog.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...