Menighedsrådet i Bindslev indkalder til orienteringsmøde 18. august i sognehuset

BINDSLEV: I en del af egnens sogne er der orienteringsmøde tirsdag 18. august - det er der også i Bindslev Sognehus.

Det er bestemt ved lov, at menighedsrådene skal fortælle borgerne om, hvad de laver og dermed skabe gennemsigtighed i anvendelsen af kirkeskatten, og give folk mulighed for at komme med kritik, både ris og ros.

I år er det særlig vigtigt, fordi menighedsrådene er på valg. Det sker hvert fjerde år.

- I Bindslev vil der denne gang ske en stor udskiftning, idet fire af seks medlemmer stopper af forskellige grunde. Desuden har Bindslev og Sørig sogne besluttet at danne et stort fælles menighedsråd, oplyser Mona Jensen fra menighedsrådet.

- Det giver nye spændende muligheder, idet menighedsrådets kræfter hidtil i store træk har været optaget af forskellige tekniske opgaver med tilsyn og udvikling af bygninger og kirkegården, økonomi og arbejdsgiverfunktioner. Med flere hænder og med flere nye ansigter i menighedsrådet bliver der mulighed for at gå nye veje. Hvis der er behov for det.

- Orienteringsmødet er til for at gøre status over, hvor vi er nu og starte en debat med kirkens medlemmer om i hvilken retning, man kan tænke sig, at kirken skal bevæge sig.

Et par af de emner, der vil blive taget op er: Hvilke aktiviteter er folk glade for og hvilke nye er der interesse for? Hvordan formidles kirkens tilbud bedst? Er kirkebladet værdsat?

Valgproceduren vil blive gennemgået på mødet, og sløret løftes for hvilke kandidater, der har meldt sig indtil nu.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...