2018 var et begivenhedsrigt fugleår i kommunen

TORNBY: Ifølge ornitologernes database til fugleobservationer DOFbasen, blev der i 2018 iagttaget 232 fuglearter i Hjørring Kommune. Der er i tidens løb i alt konstateret 310 fuglearter i kommunen. Iberisk gransanger blev ny art på listen i 2018. Fuglelisten for Hjørring Kommune kan ses her: Fugle i Hjørring Kommune.

- 2018 var et begivenhedsrigt fugleår i kommunen, konkluderer Kurt Prentow, Tornby, Dansk Ornitologisk Forening.

Han har lavet en opsummering af de vigtigste fugleobservationer i Hjørring Kommune i 2018.

- I årets første måneder havde Hirtshals stadig besøg af den kongeederfugl, som blev fundet af Lars Paaby i slutningen af 2017. Den var et stort tilløbsstykke for folk fra hele landet indtil 18/3.

I januar-marts holdt en flok på helt op til 28 hvidvinget korsnæb til ved Bjørnbak syd for Bindslev, fundet af Hans Olav Møller. Stedet blev besøgt af mange fuglekiggere først på året.

Forårstrækket gav blandt andet steppehøg ved Kærsgård Strand 8/4, 2 pomeransfugle ved Overklit 8/5 og 4 aftenfalke ved Kærsgård Strand 9/5. En sort stork blev set 22/7 ved Tårs

Den 12/5 blev en iberisk gransanger fundet af Mogens Neergaard ved Tversted-søerne, og her sang den til manges fornøjelse resten af foråret. Sangen lød som den skulle, men der måtte en DNA-test til for at fastslå endeligt, at det var en iberisk gransanger. Det var den sjældneste fugl, der besøgte Hjørring Kommune i 2018.

Tre toplærker holdt stand i Hirtshals frem til i hvert fald november. Der er ikke konstateret yngel i 2018, og i 2017 blev det kun ved et yngleforsøg. – Riderne i Hirtshals havde en dårlig ynglesæson i 2018 – formodentlig kom kun en unge på vingerne.

- Af andre sjældnere ynglefugle kan nævnes, at sløruglerne igen er ved at komme sig efter nogle strenge vintre i 2010-11, så der nu kendes mindst tre-fire ynglepar, der har fået unger på vingerne i kommunen i 2018, tilføjer Kurt Prentow i sin opsummering.

- I oktober tudede den sjældne lille ugle spurveugle i Slotved Skov, fundet af Hans Henrik Larsen.

- Sidst på året havde flere haveejere i Hjørring havde besøg af en den flotte hærfugl i oktober-december – måske var der mere end én. Arten ses ikke årligt på egnen, men nogle år kommer der fugle hertil fra Sydeuropa.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...