TORNBY: Selvom der hænger mørke skyer over fremtiden for Ældrecenter Havbakken, så er der fortsat masser af hjerterum og kærlig pleje til centrets beboere. Havbakkens Frivillige og Havbakkens Venner arrangerer stadig aktiviteter til glæde for de ældre på centret. Fra den 1. november lukkes Havbakken som plejecenter. Det er besluttet af et flertal i Byrådet. De 22 beboere er herefter henvist til hjemmehjælp som andre borgere i eget hjem.

Blandt de mange forskellige aktiviteter er Keglebillard. Hver fredag formiddag kommer flere pensionister fra Tornby og spiller billard sammen med beboerne.

- Det startede for fire år siden, hvor Finn Hedegaard og jeg mødtes til en sangaften. I pausen snakkede vi om vores fælles interesse for billard og blev enige om at dele den med Havbakkens beboere, som måske godt kunne tænke sig et spil billard i ny og næ. Vi kontaktede andre pensionister, og snart var vi en lille håndfuld, som begyndte at spille billard på Havbakken. Det varede ikke længe, for vi fik nysgerrige beboere som publikum, og de blev selvfølgelig inviteret til at spille med. Så nu spiller vi og beboerne billard hver fredag formiddag til stor glæde for begge parter, siger Egil Jensen.

En af beboerne, der trofast spiller billard hver fredag, er 94 årige Poul Villumsen.

- Det er dejligt, at der stadig er mange aktiviteter her på centret, selvom kommunen har besluttet at smide os på porten snarest muligt. Men jeg bliver boende. Jeg bor nemlig i min egen lejlighed, og den kan kommunen ikke lige pludselig opsige, fortæller Poul Villumsen.

Poul Villumsen flyttede ind på Ældrecenter Havbakken i 2015 sammen med sin hustru, der desværre døde kort tid efter. Poul Villumsen er blevet boende på Havbakken, for her føler han sig tryg og i gode hænder med dygtigt og kompetent plejepersonale omkring sig.

Han og de øvrige beboere er taknemmelige for, at der er så mange frivillige, der kommer og laver forskellige aktiviteter til glæde og adspredelse for dem. Som nu Egil Jensen, Flemming Larsen, Jørgen Andersen og Finn Hedegaard samt flere andre, der om fredagen spiller billard med beboerne.

Den ivrige billardspiller Poul Villumsen er pastor emeritus. Han har været sognepræst i Emmersbæk Kirke i 10 år. Inden da var han ansat i Andelsbanken, nu Nordea, i Hjørring fra 1946 til 1978. Samtidig med arbejdet i banken gennemførte han den treårige uddannelse ”Teologi for Lægfolk” i Aarhus og gennemførte herefter særuddannelsen til præst. Poul Villumsen blev ordineret den 1. november 1978 i Aalborg Domkirke og indsat som hjælpepræst i Ræhr-Hansted-Vigsø pastorat. Han fik i september 1979 embede som sognepræst i Emmersbæk Kirke, hvor han var indtil pensioneringen 1989.

Nu håber Poul Villumsen og de øvrige beboerne på hjælp fra Ældre Sagen og jurister, så beslutningen om at lukke Ældrecenter Havbakken kan blive omgjort. Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, stiller nemlig kritiske spørgsmål til kommunen, og Ældre Sagens lokalafdeling i Hirtshals mener, at lejeloven er blever overtrådt ved at beboerne ikke er blevet informeret om deres rettigheder efter lov om almene boliger.

Mens politikere, pårørende, Ældre Sagen og jurister strides om hvem der har ret, så går livet videre på Havbakken. Beboerne glæder sig til det næste store arrangement, som er den årlige ”Grisefest” torsdag den 13. juni. Det er en fest for beboerne, pårørende, personale og frivillige. Der serveres helstegt pattegris med tilbehør fra slagter Winther samt kaffe/te og frugttærte.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...