VESTKYSTEN: De tre Vestkyst kommuner Hjørring, Jammerbugt og Thisted har lavet en hensigtserklæring om at indlede drøftelser om oprettelse af et fælles destinationsselskab.

Jammerbugt og Hjørring kommuner er målt i antal overnatninger de to største nordjyske turistkommuner, og sammen med Thisted var der i alt ca. 4 mio. turist overnatninger i 2018 ifølge Danmarks Statistiks tal. Hvilket var godt 51 procent af alle overnatninger i den nordjyske region.

Men regionen har ikke fået helt den samme fremgang i turismen som Danmark generelt har haft i de senere år.

Derfor har de tre vestkystkommuner i regionen taget den handske op, som regeringen og Dansk Folkeparti i maj 2018 kastede for at få skabt flere stærkere destinationer og en bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen.

Det betyder, at den kommunale indsats skal konsolideres i større destinationsselskaber, og at der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen.

Selskabernes fremmeste opgave bliver at sikre, at der etableres stærke destinationer, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne og at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele landet. Målet er at der senest inden udgangen af 2020 er dannet 15 - 25 destinationsselskaber i hele Danmark.

De tre kommuner forpligter sig til fortsat at være medlem af og bidrage aktivt til Partnerskab for Vestkystturisme og realiseringen af Udviklingsplan for Vestkysten.

Det fortsatte engagement i Partnerskab for Vestkystturisme skal bidrage til at sikre den overordnede koordinering af turismefremmeindsatsen på Vestkysten.

I løbet af de næste måneder skal den endelige aftale om et fælles destinationsselskab udarbejdes med henblik på en politisk vedtagelse i de tre kommuner inden sommerferien.

Målet er at destinationsselskabet er i drift fra januar 2020.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...