HIRTSHALS: ”Bænki” ved Den Grønne Plads bliver bevaret, men ellers bliver murværket kaldet Berlinermuren på skrænten mellem bænken og Trappen brudt op i forbindelse med udvidelsen af kunstværket Trappen og Monument.

- I stedet for Berlinermuren kommer der nogle lave og høje granitklodser med rum imellem. Der kommer også en to meter høj skulptur, som vil blive afsløret ved indvielsen af værkudvidelse den 22. juni, fortalte Kirsten Munk, Plan og Udvikling, Hjørring Kommune ved et statusmøde for områdefornyelsen i centrale dele af Hirtshals by.

Den i gang værende del af fornyelsen har fokus på forbindelsen mellem by og havn, og flytningen af Berlinmuren falder i god jord hos mødets deltagere.

- Det kan jeg godt li’, lød en kommentar fra Henning Christensen, som i femten år har ventet på, at værket Monument og Trappen på skrænten mellem by og havn bliver gjort færdig.

Monument & Trappe blev færdig i den foreliggende udgave i 1997, men dengang var der ikke økonomi til at udforme udsigtspunkter. De er nu under udformning i samarbejde med kunstnerne bag værket Dorthe Dahlin og Mogens Møller.

De er også med i udviklingen af Berlinmuren, og som skaber en god adgang til det øverste udsigtspunkt ved Trappen. Det har fået navnet Vester Kvartcirkelplads, og der bliver her også adgang for handicappede i kørestol fra Den Grønne Plads.

Det sidste blev oplyst af Kirsten Munk på spørgsmål fra en repræsentant fra de handicappede.

Derimod blev det understreget, at der ikke bliver handicapadgang på samme måde til det andet nye udsigtspunkt kaldet Nordstjernepladsen længere nede ved Trappen. Det ville ødelægge oplevelsen af kunstværket.

Pladsen omkring den nye brudte Berlinermur bliver belagt med grus og der kommer en lille jordvold som afgrænsning mod skrænten.

De to repræsentanter fra Plan og Udvikling, Anne Marie Sanvig Knudsen og Kirsten Munk gjorde også status over den del af områdefornyelse, som er fuldført - eller næsten.

I februar måned blev Sømandskirkens Have indviet, og selve dagen havde været en succes i forhold til interesse.

- Vi havde købt 200 fastelavnsboller, så folk kunne komme ind i kirken og få en bolle og en kop kaffe. Vi åbnede kl. 11 og kl. 13 var der ikke flere boller tilbage. Hvis man regner med en bolle pr. person, så var det en vellykket indvielse. Der var også folk i haven, som ikke kom ind, fortalte Kirsten Munk.

Haven er endnu lidt bar, fordi der mangler græs og John Kongerslev spurgte til en minimodel af den oprindelige kirke, som skulle stilles i haven.

Her lød svaret, at den ikke er skrinlagt, men er lidt på standby, fordi den oprindelige model er dyr at lave, og at der derfor er overvejelser over udformningen.

Områdefornyelsen bag kulturhuset Sømandskirken er første del af et ”aktivitetsbånd”, som skal føres videre langs det gamle rådhus til Cirkuspladsen.

I en videre proces er det planen at spærre den øverste del af Jernbanegade af for kørende trafik og lave et byrums eksperiment med flora og fauna. Blandt andet ved at nogle af de knækkede fliser i fortovet tages og der plantes i de blotlagte rum. Der skal også være borde og bænke i det nye midlertidige byråd.

- Vi håber der er nogle, der får lyst til at stoppe og slå sig ned en stund, tilføjede Anne Marie Knudsen og oplyste, at eksperimentet begynder at tage form i maj måned. Det er også i den periode, at værkudvidelsen skal være færdig.

En enkelt deltager i mødet mente som næsten nabo, at spærringen af den øverste del af Jernbanegade vil give mere støj fra lastbilkørsel over Vanggårdsvej i forbindelse med varetransport til Netto, men indvendingen blev afvist med henvisning til, at lastbilerne formentlig vil benytte Jyllandsgade til at komme videre efter aflæsning.

Programmet for områdefornyelsen i Hirtshals omfatter også et fokus på indfaldsveje og at gøre det lettere at finde vej ind til byen. Hidtil er de udførte initiativerne blevet til i dialog med byens borgere, herunder med skabelsen af Sømandskirkens Have. Her kom der en opfordring fra Bo Niebuhr som bruger i den tidligere kirke:

- Byd jer til. Det er den eneste måde man får indflydelse på.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...