Under øvelsen arbejdes der med to scenarier – dels et fredsscenarie, dels et krigsscenarie

HJØRRING: I weekenden 27.-29. september holder Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland øvelse i området omkring Frederikshavn, Sæby, Sindal og Hjørring.

Øvelsen er en del af en større øvelse ved Landsdelsregion Vest, hvor der gennemføres tilsvarende øvelser i hele Jylland og på Fyn.

Freds- og krigstid

Under øvelsen arbejdes der med to scenarier – dels et fredsscenarie som den dagligdag, vi oplever i dag – dels et krigsscenarie, hvor der kan forekomme krigshandlinger på dansk jord. Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant Jan Johansen uddyber i en pressemeddelelse:

- Det er vigtigt, at Hjemmeværnet og hjemmeværnssoldaterne kan agere i begge scenarier. I dag er der ikke en direkte trussel mod dansk territorium, men Danmark vil - i en situation med stigende spændinger i Europa - kunne komme ud for, at tage imod allierede styrker. I en sådan situation kan det ikke udelukkes, at der vil kunne opstå konfrontationer på dansk jord.

Hjemmeværnet er i forbindelse med seneste forsvarsforlig blevet pålagt at løse opgaver i rammen af Host Nation Support – støtte til enheder, der opholder sig i Danmark. Den støtte kan bestå i bevogtning af materiel, midlertidige lejre eller faciliteter de udenlandske enheder måtte anvende.

- Øvelsen skal øve hjemmeværnssoldaterne i at løse de opgaver, som Hjemmeværnet er pålagt af Regeringen og Folketinget. Skal vi kunne klare de opgaver optimalt, er det nødvendigt med øvelser, fortæller oberstløjtnant Jan Johansen.

Hjemmeværnssoldaterne møder altid megen venlighed og hjælpsomhed under øvelserne, og alle prøver at optræde så hensynsfuldt som muligt.

Borger eevakueres

Søndag formiddag øves evakuering af borgerne i Store Ørtoft, hvor hjemmeværnssoldater vil gå fra dør til dør for at evakuere borgerne.

- Det er frivilligt for borgerne i Store Ørtoft at deltage, men vi håber, at flest mulig vil være med. Dels giver det mine soldater muligheden for at øve et realistisk scenarie, dels giver det borgerne en anderledes søndag formiddag. Vi har delt flyers ud i byen, så alle er forberedt på, at der ringes på døren, fortæller Jan Johansen.

Trafik omlægges

Øvelsesaktiviteterne betyder blandt andet også, at trafikken på E45 i nordgående retning vil være omlagt på strækningen ved Flådestation Frederikshavn i perioden 27-29. september.

- Vi ved vores køretøjer fylder på vejene og løse skud forstyrrer freden, men jeg håber på alles forståelse, tilføjer oberstløjtnant Jan Johansen.

Formålet med øvelsen er at:

Øve Hjemmeværnets enheder indsat i et Host Nation Support – værts nations støtte til enheder, der opholder sig i Danmark.

Øve bevogtningen af Flådestation Frederikshavn.

Øve bevogtning af Maritime Operations Center.

Øve bevogtning af Radioområde Rishøj.

Øve bevogtning af SINDAL LUFTHAVN.

Skabe rammen for certificering af hjemmeværnssoldater til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke.

Samtræne med infanterideling fra United States National Guard (USNG) fra Pennsylvania; herunder integrere USNG infanterideling i øvelsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...