Hjørring Kommune markerer Nordisk Strandrydder Dag 2019

TVERSTED: I Hjørring Kommune indledes Nordisk Strandrydder Dag 2019 med et indsamlingsevent i Tversted den 5. maj.

Den fællesnordiske kampagne Nordisk Strandrydder Dag gennemføres for 3 år i træk i Danmark under ledelse af Hold Danmark Rent. 7 vest- og nordjyske kommuner er aktive i

kampagnen og deriblandt er Hjørring Kampagnens overordnede formål er at forebygge marint affald i de nære farvande igennem holdningsbearbejdning og en vidensbaseret koordineret indsats.

Lokalt sker dette blandt andet gennem tilstedeværelsen af særlige kommunikations- og affaldsløsninger på stranden og en mobilisering af frivillige indsamlere. I forbindelse med Nordisk Strandrydder Dag 2019 vil følgende aktiviteter finde sted i Hjørring Kommune:

Søndag den 5. maj inviteres der til indsamlingsevent i Tversted.

Det er Tversted Borger- og Turistforening, der er tovholder på begivenheden. Tversted Borger- og Turistforening er en lokal forening for borgere og landboere i Tversted. Foreningen tilbyder et

samlingspunkt, hvor man uden hensyn til livsstil eller politisk anskuelse kan mødes til gensidig gavn og glæde.

Med start kl. 10.00 ved Bådhuset for enden af Tannisbugtvej fordeles indsamlingsruterne til de fremmødte borgere og gæster, hvorefter alle spredes og gennemfører en grundig rengøring af strand, klitter, indfaldsveje mm. Efter indsamlingen ca. kl. 13 er der mad, kage og kaffe. På stranden vil der være opstillet en container, hvor det marine affald fra dagen ’udstilles’. Containeren vil være forsynet med

informationsbannere, der beskriver hvad den indeholder. Containeren og mængderne af indsamlet marint affald gør det muligt for strandens gæster, at få et førstehåndsindtryk af de typer af marint affald, der håndteres i det lokale område.

3 steder med udstyrskasser på kommunens kystlinje. Ved tre punkter finder man en udstyrskasse med forskelligt indsamlingsudstyr, eksempelvis affaldssække og handsker. I boksen findes også en Big Bag som kan foldes ud og fyldes med marint affald. De fyldte Big Bags placeres ved det nærmeste strandnummerskilt.

Via et link til et google map kort ses kassernes placering på kystlinjen. Ren Natur er en del af Nordisk Strandrydder Dag kampagnen i 2019

Ren Natur er et nyt frivillighedskoncept under Hold Danmark Rent, hvor frivillighedsforeninger kan tjene sponsormidler til deres klubaktiviteter mod at samle affald i deres nærområde.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...