Landmand og energipioner Jens Peter Lunden fylder 50 år den 13. april

ASDAL: En af Danmarks pionerer inden for landbrug og produktion af vedvarende energi fylder 50 år den 13. april 2019. Jens Peter Lunden driver i dag både et større landbrug og en række erhvervsvirksomheder inden for alternativ energi.

Jens Peter Lunden er født den 13. april 1969 i Tårs i en landbrugsfamilie. I 1989 køber han som bare 20-årig Asdal Hovedgaard, der er beliggende nord for Hjørring i Nordjylland. Asdal Hovedgaard er efterfølgende bygget op til et yderst moderne landbrug med planteavl, søer og produktion af slagtegrise.

I 1990’erne var Jens Peter Lunden en af de første landmænd i Danmark, der implementerede GPS-teknologien i sin drift. Det betød, at eksempelvis traktoren blev stort set selvkørende i marken med stor præcision og ingen overlap mellem gødning, planteværn m.v. til følge.

I slutningen af 1990’erne købte Jens Peter Lunden en vaskerobot, som til stor frustration ikke fungerede. Derfor besluttede han sig for at udvikle sin egen, og gik siden i kompagniskab med Skiold om storskalaproduktion. Tre år efter henvendte Nilfisk-Alto sig som køber af opfindelsen og ideen, og i dag sælges robotten globalt under dette navn.

Ligeledes i slutningen af 1990’erne investerede Jens Peter Lunden i sine første vindmøller, men vindmøller blev hurtigt en passion for den unge nordjyde, der frem til i dag har været initiativtager til opsætning af flere vindmøller. Seneste 4 møller på Hirtshals Havn, som skal i drift i 2019.

Alternativ energi i tilknytning til landbrugsdriften skulle vise sig at være en god forretning ikke bare i relation til vindmøller. I 2001 byggede Jens Peter Lunden i samarbejde et stort biogasanlæg ved Hjørring. GrønGas håndterer i dag hovedsagelig husdyrgødning og rester fra fødevareindustrien, der omdannes til el og varme til glæde for miljøet og fjernvarmeforbrugerne i Hjørring og omegn. I 2013 købte et Europas største energiselskaber EON sig ind i GrønGas og de blev valgt som strategisk partner, og i 2015 valgte EON og Jens Peter Lunden at bygge et endnu større anlæg i Vrå. GrønGas Vrå håndterer hvert år op til 300.000 ton biomasse og producerer grøn gas til naturgasnettet, og i disse måneder planlægges en udbygning af anlægget.

Men anvendelsen af biomasse til produktion af alternativ energi stopper ikke her for Jens Peter Lunden. Sidste år startede han selskabet Biomass.dk i samarbejde med en partner med erfaring inden for feltet. Biomass.dk er en del af GrønGas-koncernen og har til formål at indkøbe biomasse i form af spildprodukter fra en lang række industrier i Danmark og i udlandet. Biomass.dk har i dag mellem 50 og 100 lastbiltræk biomasse om måneden og servicerer 15 biogasanlæg i hele Danmark.

Jens Peter Lunden har qua det store landbrug og de mange erhvervsaktiviteter en travl hverdag. Han beskæftiger ca. 30 medarbejdere.

Jens Peter Lunden er desuden medlem af en lang række bestyrelser og repræsentantskaber såsom DLG og Alm. Brand. Af bestyrelses- og tillidsposter kan blandt andet nævnes Biogasbranchen, FDKV Foreningen Danske kraftvarmeværker, Hirtshals Havne Fond og GrønGas-koncernen.

Tilmed bruger Jens Peter Lunden en del af sin tid på innovation og igangsætning af nye projekter. Hans karriere er på sit højeste, og vi vil helt sikkert komme til at se nye innovative initiativer inden for alternativ energi fra hans hånd.

Privat har Jens Peter Lunden været gift med Mette siden 1996, og de har sammen tre piger på henholdsvis 14, 17 og 20 år. Fritiden bruges blandt andet på ridesport sammen med pigerne, og ferier tilbringes ofte på bilferie i Europa eller USA. Jagt, gamle Toyotaer og alt, hvad der har med ny teknologi at gøre, bruges fritiden også på.

Fødselsdagen markeres med en reception den 12. april 2019 kl. 13 - 15 på Asdal Hovedgaard.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...