Karsten Lauritzen: Flere 100 millioner mere til Nordjylland

KOMMUNEN: Så fik vi endelig en reform af udligningssystemet, som har til formål at sikre et Danmark i bedre balance.

Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 milliarder næste år og 5,5 milliarder på den lange bane.

Aftalen skaber grundlaget for et udligningssystem, som giver stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne.

Og nordjyderne er topscorere på udligningen.

Ser man på den beregnede virkning af reformen, så er der næsten 225 millioner til Læsø, Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev.

Det er Brønderslev, der løber med broderparten - nemlig 61 millioner, mens Hjørring og Frederikshavn følger trop med knap 60 millioner og knap 58 millioner.

Jammerbugt står til knap 36 millioner og Læsø løftes med knap 11 millioner.Over en bred kam forbedrer aftalen det nuværende tilskuds- og udligningssystem og er set fra landdistriktskommunerne en forbedring i forhold til regeringens tidligere udspil, og det var hårdt tiltrængt, lyder det fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Med aftalen er der taget et stort skridt nærmere et land i bedre balance. I forhold til regeringens tidligere udspil, så er statens bidrag steget. Det betyder, at de mere velstående bykommuner skal af med færre penge i forhold til regeringens udspil, mens landdistriktskommunerne samlet set får flere penge i forhold til regeringens tidligere udspil. Dermed kommer vi nærmere et system, som sikrer et mere lige velfærdsniveau i hele landet, og det er meget positivt, siger han.

- Samlet set kommer der nu flere hundrede millioner kroner mere til Nordjylland, siger den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen, V.

Og det følges op ad målrettede skattelettelser til de kommuner i Danmark, der har den højeste skatteprocent - noget blandt andet Læsø og Brønderslev vil kunne mærke den nye aftale.

- Den nye aftale gør op med skævvridningen i kommuneskatten. Vi har set, at det er nordjyderne bosiddende i de fattigste kommuner, der betaler det højeste kommuneskat – og mere end dem, der bor i større byer som Aalborg og markant mere end borgerne i København. Det er grundlæggende urimeligt og den urimelighed gør den nye aftale op med. Vi får dermed et langt mere retfærdigt kommuneskattesystem – det gør mig rigtig glad på nordjydernes vegne, siger Karsten Lauritzen.

Aftalen om en ny udligningsreform indeholder bl.a. at kriteriet for befolkningstilbagegang i landsudligningen flyttes til det demografiske udgiftsbehov og opgøres som et gennemsnit over 3 år for at imødegå store udsving i tilskud og udligning for kommuner med befolkningstilbagegang. Alle tiltag, der gavner landdistriktskommuner, vurderer Steffen Damsgaard.

Derudover indgår der i aftalen et nyt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner med 1 mia. kr. i ny statslig finansiering, en forhøjelse af særtilskudspuljen og justering af udlændigeudligningen, hvilket overordnet set bidrager positivt til landdistriktskommunerne.

Aftalen kommer ikke en dag for tidligt, understreger Steffen Damsgaard.

Tiden for at lande en aftale var nemlig ved at rinde ud. Skal en ny udligningsreform træde i kraft i 2021, hvilket er altafgørende for kommunernes økonomi, skal aftalen være på plads og vedtaget i Folketinget inden junis afslutning.

- Udligningssystemet handler i sin grundessens om velfærdsstaten. Med det nuværende system var vi kommet derud, hvor vi ikke med rette kunne kalde os et universelt velfærdssamfund. Uligheden i velfærd på tværs af landets kommuner er simpelthen ved at blive for stor. Derfor er det meget positivt, at et bredt flertal i Folketinget nu agerer med rettidig omhu og tager ansvar for at rette op på uligheden, siger han og tilføjer:

- Jeg vil i den forbindelse kvittere for, at et bredt udsnit af Folketingets partier og de respektive ordførere under hele forløbet har indgået i god og konstruktiv dialog med Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikternes Fællesråd har i årevis råbt vagt i gevær, hvad angår det nuværende udligningssystem, der har ramt fuldstændig skævt. Det ser ud til, at den nye udligningsordning byder på en klar forbedring, og det er positivt, mener Steffen Damsgaard.

Alligevel er han en smule bekymret over, at aftalen ikke lægger op til, at kommunerne kan udvide servicerammen for at følge med den demografiske udvikling.

- En forbedret aftale er langt, langt bedre end ingen aftale. Dog er det bekymrende, at man ikke har åbnet en dør på klem for at udvide servicerammen. For flere land- og yderkommuner har jo netop brug for at kunne bruge flere penge på velfærd, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd og understreger, at fællesrådet vil følge det videre forløb nøje.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...