BDOs nye, omfattende undersøgelse viser fremgang for tredje år i træk

HJØRRING KOMMUNE: Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDOs nye og omfattende analyse SMV Barometret viser for tredje år i træk fremgang for landets mindre og mellemstore virksomheder.

- 2018 har været et rigtig godt år såvel på landsplan som her i kommunen. Virksomhederne vækster gennemsnitligt både i omsætning og i overskud. Barometret viser desuden, at det kun er 15,4 % af de lokale SMVer i Hirtshals, som forventer, at deres omsætning ikke som minimum holder samme niveau i 2019 som i 2018. Optimismen er ikke til at tage fejl af, siger Lasse Toft, Partner og statsautoriseret revisor hos BDO i Hirtshals i en pressemeddelelse.

Vækst i Hjørring Kommune

Årets SMV Barometer viser, at de mindre og mellemstore virksomheder i 2018 hævede både deres omsætning og deres overskud - forstået som deres resultat af primær drift – for tredje år i træk. Man skal efterhånden mange år tilbage for at finde en lignende periode med samtidig fremgang i de to vigtigste nøgletal i ethvert regnskab. SMVerne hævede således i gennemsnit deres omsætning med 3,2 % og deres overskud med 4 % i 2018. Det er lidt mindre end i 2017. Over de seneste tre år har SMV’erne sammenlagt præsenteret en fremgang i omsætningen og overskuddet på henholdsvis 15,3 og 20,5 %.

SMVerne i Hjørring Kommune hævede gennemsnitligt både deres omsætning og overskud med 2 %. På begge nøgletal er virksomhederne i den nordjyske kommune altså et par skridt bag landsgennemsnittet, konkluderer BDO i en pressemeddelelse.

- Selvom SMVerne her i kommunen præsenterer en gennemsnitlig vækst, som ligger en anelse under landsgennemsnittet, så vil jeg ikke tøve med at sige, at det har været et rigtig godt år.

- Vi kan være stolte af fremgangen. Specielt når de to foregående Barometre også har vist en positiv fremgang i både omsætning og overskud blandt de mindre og mellemstore virksomheder i Hjørring Kommune. Det lover alt i alt rigtig godt for det lokale erhvervsliv heroppe i den nordvestlige del af Danmark, siger Lasse Toft.

Aalborg på førstepladsen

BDO sammenligner hvert år nøgletallene for provinsen. I år er det Aalborg, der kan træde op på podiets øverste trin. De mindre og mellemstore virksomheder i Aalborg Kommune løftede deres omsætning med i gennemsnit 6,1 % i 2018 og deres overskud med 7,6 % sammenlignet med 2017. Begge tal er altså pænt over det nationale gennemsnit.

Sølvmedaljerne går til Aarhus Kommune, hvor SMVerne øgede deres omsætning med 4,2 % og deres overskud med 2,3 % sammenlignet med 2017. SMVerne i Odense Kommune ligger i år nederst på begge målepunkter. De lykkedes nemlig kun med at hæve deres omsætning med i gennemsnit 1,0 %, mens de på bundlinjen måtte konstatere en decideret nedgang på i gennemsnit 2,8 %.

Klima fylder

BDO har for første år spurgt ind til klimaproblematikken hos SMV’erne, og klimadebatten har tydeligvis sat sine spor hos de mindre og mellemstore virksomheder. Flere af de adspurgte svarer, at de føler behov for at tage ansvar for klimaet.

Næsten en tredjedel af virksomhederne erklærer sig sågar enige eller meget enige i, at de har eller vil kunne opnå konkurrencemæssige fordele ved at foretage klimavenlige tiltag. I Hirtshals er det dog kun

20,8 % af de lokale erhvervsdrivende, som mener dette.

Læs hele SMV Barometret her: smvbarometret.dk

Om SMV Barometret

Det er ottende år i streg, at BDO udarbejder og udsender SMV Barometret. Rapporten er bygget på omfattende data fra BDO’s kunder, herunder 27.000 regnskaber og mere end 1.400 spørgeskemabesvarelser fra SMV’er fra hele landet. Dermed giver SMV Barometret et af de mest aktuelle, detaljerede og velunderbyggede indblik i, hvordan de danske SMV’er har det netop nu.

Definition af SMV-virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte. Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til årsværk. Små virksomheder er virksomheder med mindre end 50 fuldtidsansatte, mens virksomheder med under 10 fuldtidsansatte kaldes mikrovirksomheder.

Kilde: Danmarks Statistik

Kort om BDO

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har cirka 70.000 medarbejdere i mere end 160 lande.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...