Morten Hede fandt sin vej tilbage gennem projekt ”Hjerneværket”

KOMMUNEN: I en ny film fra CKU Vendsyssel møder man Morten Hede fra Hjørring, der som 48-årig i marts 2018 blev ramt af en meget stor blodprop i højre side af hjernen.

I filmen kan man blandt andet høre Morten fortælle om, hvordan han fik hjælp til at komme videre.

Efter endt genoptræning blev han tilknyttet CKU Vendsyssels projekt ”Hjerneværket”.

Der fik han i trygge rammer og med hjælp af højt kvalificeret personale lært at lave noget igen og lært at arbejde med værktøj trods begrænsningerne.

Den delvist lammet venstre side blev bedre, men den kommer aldrig til at virke som før blodproppen.

Det krævede meget træning og stor tålmodighed både med det praktiske arbejde og i det vedvarende arbejde med at lære at erkende, acceptere og leve med, at man efter sådan en voldsom tur ikke kan fungere helt som før.

På CKU Vendsyssel arbejdes målrettet også med den del af genoptræningen, efter at livet i løbet af et splitsekund ændres voldsomt ikke kun for den ramte, men også for de pårørende.

Det kan være svært at acceptere, at man ikke har ret meget energi, skal hvile meget og måske ikke kan deltage i dét, man kunne tidligere.

Det gik så godt med genoptræningen, at Morten Hede efter en periode på værkstederne på CKU Vendsyssel blev tilknyttet bil-virksomheden Brd. Hosbond i Hjørring, hvor han kom i job-afklarings praktik på reservedelslageret i et forløb nøje tilpasset hans evner og kapacitet på daværende tidspunkt.

Nu har han taget endnu et skrift og er blevet godkendt til fleksjob, så han arbejder nogle få timer flere dage om ugen i værkstedet hos lak-, karosseri- og klargøringskæden QARS Backhausen på Mads Clausens Vej i Hjørring.

- Hjerneværket på CKU Vendsyssel hjalp mig med at finde ud af, at jeg godt kunne lave noget og godt kunne bruge hånden og armen igen, også selv om der stadig er mange udfordringer.

- Det har helt klart givet mig bedre livskvalitet efter blodproppen, som lammede ikke kun min venstre side men faktisk hele min tilværelse.

Historien om Morten og hans vej tilbage til beskæftigelse kan også ses i CKU Vendsyssels film om Hjerneværket - www.ckuv.dk

HjerneVærket på Center for Kompetenceudvikling og Undervisning Vendsyssel (CKUV) på Elsagervej i Hjørring tilbyder afklaring af borgere med erhvervet hjerneskade i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

Det sker i et tæt samarbejde med sagsbehandlere, bostøtter, trænende terapeuter og forløbskoordinatorer omkring den enkelte borger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...