Byforum søsætter borgerundersøgelse om ny Lokalplan for Stoltzes Plads

HIRTSHALS: På grund af Corona epidemien aflyser Byforum det tidligere planlagte borgermøde og søsætter i stedet en internet baseret borgerundersøgelse vedrørende Hjørring Kommunes planer om fremtidig anvendelse af Stoltzes Plads på Doggerbanke 1 – 3.

Desuden ønskes borgernes syn på forbedrings- og udviklingsmuligheder i bymidten.

Byforum ønsker med undersøgelsen at opnå en bred meningstilkendegivelse fra byens borgere og erhvervsdrivendeom holdninger til den udsendte Lokalplan for Stoltzes Plads - en plan, som åbner mulighed for at etablere dagligvarebutikker i området.

Byforum fungerer som en art borgerforening, der prioriterer sin virksomhed og indsats for udvikling af lokalmiljøet og bosætningen i byen.

Og i tråd med det finder Byforums bestyrelse det er vigtigt, at lokalmiljøets generelle holdning til denne markante ændring i bymidteafgrænsningen kommer tydeligt frem og videreformidles til kommunen inden høringsfristens udløb 28. april.

Borgerundersøgelsen gennemføres i tiden frem til 20. april.

Byforum opfordrer Hirtshals borgerne til at deltage og lade deres personlige holdning komme til udtryk i undersøgelsen ved at besvare spørgeskemaets 10 spørgsmål.

Skemaet finder man frem til via Byforums hjemmeside www.byforum-hirtshals.dk under fanen ”Borgersvar”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...