I marts 1917 blev loven om at bygge havn i Hirtshals endelig vedtaget. Glæden var stor, og forhåbninger til fremtiden var præget af pionerånd og store planer.

Når man ser tilbage på tiden efter havnens vedtagelse, kan man nærmest fornemme en holdning, som minder om erobringen af det vilde vesten i Amerika. Områder skulle have nye navne. Det gjaldt Hirtshals, som fik sit navn fra hollandske søfarere. Hjortehals var et navn fra et søkort. Lilleheden, som fiskerlejet egentlig hed, blev brugt sideløbende med navnet Hirtshals efter at Fyret blev bygget. I verdenskrigens skygge blomstrede det nationale, og nogle syntes man skulle søge tilbage til en ”ægte” dansk navneform, som for eksempel Hornsnæs.

Det skriver formanden for skriftudvalget, Susanne Fibiger i anledning af at Lokalhistorisk Selskab i Hirtshals og Omegn havde en reception i Byens Sal i det tidligere rådhus over den nye bogudgivelse Fra Egnens Fortid årgang 2018.

Bogen har 100 året for påbegyndelse af byggeriet af Hirtshals Havn som tema.

Nyt land blev erobret af Jens Ervø, der opkøbte værdiløse klitarealer i Tornby, som kun nødtørftigt kunne bruges til afgræsning. Sandet skulle forvandles til guld i form af sommerhusgrunde – eller med tidens udtryk ”villa-parceller”. Ervøs nye by skulle finde et navn, der kunne trække linjer langt tilbage til de danske sagn. Om kilderne kunne bære, var ikke afgørende for Ervø. Også dengang var det ”den gode historie”, som var afgørende.

- Vi vil gerne takke forfatterne, der har gjort det muligt atter at få en årbog sat sammen af meget forskelligartede artikler fra området i den gamle Hirtshals Kommune. Med forfatternes bidrag kan vi føje nye sider til vores fælles historie. Der er forfattere, som har gravet i kilderne og skrevet en artikel, og andre som har brugt sig selv som historisk kilde, og dermed har nedfældet et nyt stykke historie, der ikke kan findes i arkiverne. Til den sidste gruppe af artikler skriver sig blandt andre en ny artikel om at være i lære. Denne gang om at være i lære som vodbinder. Vi håber at kunne fortsætte rækken, erklærer Susanne Fibiger og fortsætter:

- Har du lyst til at bidrage til vores næste årbog eller en senere årgang, er du velkommen til at henvende dig på Arkivet eller til os, der sidder i Skriftudvalget, inden 1. februar 2019. Er der behov for hjælp med at finde kilder, billeder eller at få skrevet noget ned, vil vi gerne hjælpe. Vi er at finde på Arkivet, der har åbent hver torsdag mellem kl. 13 og 17 på Det gamle Rådhus i Hirtshals, eller find os på www.hirtshals-lokalarkiv.dk. På Arkivet er det også muligt at købe ældre årgange af årbogen til en reduceret pris.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...