VESTKYSTEN: Kontorchef Henrik Bandholm står fra 1. maj i spidsen for Regional Kontrol Vest med hovedkontor i Frederikshavn. Han kommer fra Deloitte, hvor han både har været chef i afdelingen for den offentlige sektor og i afdelingen for ledelse og strategi.

Henrik Bandholm er 55 år og bor i Skagen med sin familie.

I det daglige vil han bevæge sig mellem Regional Kontrol Vest’s enheder i Frederikshavn, Nykøbing Mors, Nymindegab og skibet Vestkysten.

Regional Kontrol Vest er en sammenlægning af det tidligere Inspektorat Vest og fiskerikontrolskibet Vestkysten. Målet med ansættelsen er at styrke de ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige kompetencer i den regionale fiskerikontrol, og dermed ruste Fiskeristyrelsen bedre til at gennemføre den genopretning, der er i gang.

”Jeg glæder mig til at få en mere dybdegående indsigt i de daglige opgaver og dilemmaer og ser frem til at vi får opsat nogle retningslinjer og miljøer, som dels kan lette fiskerierhvervets forståelse af regelsættet og samtidig styrke Fiskeristyrelsens kontrol og sagsbehandling,” fortæller kontorchef Henrik Bandholm, og fortsætter:

”Jeg ser frem til et styrket samarbejde mellem Fiskeristyrelsen og fiskerierhvervet, som jeg bl.a. vil fremme ved hjælp af mere gennemsigtige arbejdsgange og gennemsigtig kommunikation. Der må ikke være tvivl om, at gældende regler skal overholdes, og derfor er det vigtigt, at de er til at forstå på begge sider af rælingen”.

”Jeg er på rundtur til enhederne i Regional Kontrol Vest i øjeblikket, og jeg har netop afsluttet en tur med kontrolskibet Vestkysten. Fremadrettet vil erhvervet oftest møde mig i de relevante samarbejdsfora, men ellers kan I møde mig på kajen, ved fiskeauktionen og andre relevante steder. Jeg ønsker også at understrege, at jeg vil fortsætte den åbne kommunikationslinje, det betyder, at jeg meget gerne stiller op i relevante sammenhænge. I kan bare sige til,” siger Henrik Bandholm.

Fiskeristyrelsen pr. 1. maj

Fiskeristyrelsen har 1. maj 2019 gennemført en organisationsændring af den regionale fiskerikontrol med etablering af to nye organisatoriske enheder ”Regional kontrol Øst” og ”Regional kontrol Vest” med ansvar for fiskerikontrollen til lands og til vands. De to nye enheder ledes af to nye kontorchefer, som refererer til direktøren.

Til at lede den nye Regional Kontrol Øst har Fiskeristyrelsen ansat kontorchef Bjørn Wirlander.

Rigsrevisionens beretninger og Kammeradvokatens forvaltningseftersyn af Fiskeristyrelsen har vist, at der er behov for en bedre forvaltningsmæssig understøttelse i alle dele af Fiskeristyrelsen, også i den regionale kontrol.

Fiskeristyrelsen arbejder med komplicerede regelsæt, og det er vigtigt, at reglerne bliver forvaltet ens og på et solidt grundlag.

Uanset hvor en fisker møder Fiskeristyrelsen, skal afgørelsen for en overtrædelse være den samme.

Ved at gennemføre denne organisationsændring får Fiskeristyrelsen mere ledelseskraft til at gennemføre forandringer. Der bliver flere ressourcer til at styrke koordineringen på tværs og sikre kvalitet og ensartethed i behandlingen af sagerne igennem hele processen – fra fysisk kontrol til afgørelse.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...