Kjeld Larsen, Tversted var byrådsmedlem i samtlige ni perioder Hirtshals Kommune eksisterede

HIRTSHALS: Hirtshals i 100 år – med by og havn et prægtigt navn

Et hundrede år for en by er ikke meget, men det har ikke været nogen selvfølgelighed, at der opstod en by, hvor Hirtshals ligger nu. Der måtte kæmpes.

De første halvtreds år er heldigvis blevet beskrevet ret så indgående, og det er bare fint.

Med denne hyldest følger der en fortælling eller et essay i spredte glimt om de næstfølgende femti år set i et lidt lokalhistorisk perspektiv.

Hirtshals rummer en særlig atmosfære – et vendsysselsk lune – og en daglig, karsk, men venlig omgangstone.

Det er næppe tilfældigt, at byen rummer eget bjeskmuseum, hvis baggrund er skabt af den elskelige Signe Hansen. Hun var som udsprunget af hele mentaliteten i byen.

Tidligere stod der fiskeri på næsten alt.

Manden tog på fiskeri med en mindre kutter og kom hjem til konen, der i øvrigt arbejdede i fisken – på en fiskehermetikfabrik. Det var hårdt slid for begge parter.

Der var penge i fiskemel og fiskeolie. Det lugtede af penge over hele byen.

Men der er sket store forandringer gennem de seneste år: Flere fabrikstyper er forsvundet ud af byen.

De tilbageblevne fabrikker er blevet ganske moderniserede.

De mega store fiskerfartøjer betyder færre beskæftigede til havs.

Den evige kamp om kvoter begrænser fiskeriet.

Men lysten til at investere og skabe nyt er fortsat til stede i byen.

Kør blot en tur på havnen og iagttag de mange fornyelser, renoveringer og udvidelser af havnearealet.

Fiskeindustrien har bl.a. specialiseret sig i forarbejdning af laks på alskens måder.

Hirtshals er for alvor blevet en færgeby med store, elegante færger mod specielt Norge.

Biltrafikken fra færgerne ledes nu i et flot vejsystem hurtigt sydpå.

Det er efter et godt forarbejde lykkedes at få motorvej til Hirtshals.

I 60’erne, hvor der blev etableret mange arbejdspladser, byggede man bl. a. Margrethe-parken, som folkeviddet dengang døbte ”de gule blokke”.

En større renovering er efter en årrække blevet gennemført, antallet af lejligheder er reduceret, og nu mangler man lejere.

Befolkningstallet i Hirtshals er - efter en stor vækst – desværre vigende.

En indikator for en bys vækst kan hurtigt aflæses på børnetallet.

Før var der to ganske store skoler i byen: Hirtshals Kommuneskole og Ulvkærskolen.

Ja, der var endda undersøgelser i gang med henblik på at bygge en tredje skole.

Nu kan børnetallet fint rummes på byens eneste og i øvrigt ret så tidssvarende skole: Hirtshals Skole.

Hvem husker ikke skoledirektør K. E. Kringelum, der dygtigt og myndigt styrede skolevæsenet?

Nordsøcentret, der er blevet en stormende succes for Hirtshals, forener det bedste i forskningen omkring moderne fiskeri samtidigt med, at Nordsøen Oceanarium blev skabt. Tænkeren og ideskaberen bag det hele var den stovte og aktive havnekaptajn Erik Sondrup, der alene ved sin højde var en markant skikkelse i bybilledet.

Hirtshals er andet end fisk. Kaj Nielsen udtænkte i sin tid ideen om de bærende limtræsbuer, der siden da har været et højst udsøgt og stærkt produkt ved mange byggerier. Limtræ Lilleheden er et velkendt brand i hele landet: Lilleheden A/S.

Kunstcirkler og Hirtshals hører sammen, og det var bankdirektør og kunstelsker Louis Nielsen, der stod bag initiativerne.

Der er glimrende påskeudstillinger med fremragende kunst på de to udmærkede udstillingssteder: Hirtshals Fyr og Den gamle Station.

Også den monumentale kunst hører hjemme i byen:

Trappen mod havnen skabt af Dorte Dahlin og Mogens Møller.

Den tektoniske Plads ved Hjørringgade udformet af Claus Ørntoft.

Trappen og Den grønne Plads er mere og mere blevet til et byens samlingssted!

Naturmødet er en national begivenhed, og det årlige træf er med til for alvor at sætte fokus på Hirtshals.

I 1979 blev 100-års jubilæet for det første molebyggeri fejret med stor bravur, og nu her i år - 40 år efter – er der fest igen! Det er et byjubilæum, der fejres.

I 2019 er det 100 år siden, at staten iværksatte en storslået byudvikling i Hirtshals. Ministeriet for Offentlige Arbejder satte da gang i byggeriet af havnen, og samme år blev der udskrevet en byplankonkurrence for den bydannelse, som man forventede, at havnebyggeriet ville afstedkomme.

Hertil havde staten eksproprieret hele 314 tønder land til udbygningen af den kommende by.

Jubilæet kan ganske udmærket markeres ved, at man besøger den gamle krostue på Hirtshals Kro, nyder en liflig bjesk og kigger på Lars Nielsens smukke akvareller!

Som afslutning et par strofer af Jørgen Sørensen:

Kun dér vil jeg være, når foråret kommer,

når trækfuglen flyver med kursen mod nord.

Kun dér kan jeg finde den fuldendte tværing

med guld i sit hjerte og bjesk på sit bord.

Tillykke med jubilæet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...