HIRTSHALS: Hvert år skal der på kommunens ældrecentre gennemføres mindst et uanmeldt tilsynsbesøg, hvor der foretages en løbende og systematisk opfølgning på de ydelser ældrecentret tilbyder. Hjørring Kommune har antaget den private virksomhed BDO til at udføre disse tilsyn.

På Ældrecenter Smedegården i Bindslev resulterede det uanmeldte kontrolbesøg med bedømmelsen ”Meget tilfredsstillende”. BDO skrev i sin rapport blandt andet:

”Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfredsstillende og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab af medarbejderne.

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er meget tilfredsstillende og tager udgangspunkt i en rehabiliterende og motiverende tankegang.

Tilsynet vurderer ligeledes, at borgerne i høj grad medinddrages og har indflydelse på hverdagen og eget liv. Endvidere vurderer tilsynet, at kommunikation og adfærd på ældrecentret er særdeles tilfredsstillende og respektfuld.

Tilsynet vurderer, at leder og medarbejdere har relevante faglige kompetencer med gode muligheder for faglig sparring og vidensdeling på tværs samt løbende kompetenceudvikling. Nye medarbejdere introduceres og oplæres efter en fælles og systematisk ordning.

Det er tilsynets vurdering, at indsatsen i forbindelse med madens kvalitet, måltider og borgernes ernæringstilstande kan betegnes som yderst tilfredsstillende. Der er relevant fokus og opfølgning på faktorer, der har betydning for den enkelte borgers livskvalitet i relation til måltidet.

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er tilfredsstillende med et hyggeligt og hjemligt islæt.”

Sådan en flot rapport skal selvfølgelig fejres, og det blev den til den traditionelle Nytårskur i sidste uge, hvor Smedegården havde engageret den populære sanger Bo Young til at underholde.

Efter velkomst af afdelingsleder Mette Bang blev festen, som samtidig er ”Årsmøde for Bruger- og Pårørenderådet”, indledt med gule ærter med flæsk og alverdens tilbehør. Det var noget beboerne og deres gæster nød.

Efter middagen sang Bo Young en række sange, alle kunne synge med på, hvorefter Anne Riisager fra BDO præsenterede og gennemgik den meget positive tilsynsrapport.

Herefter var der kaffe med et utal af kager og fromage, og Bo Young underholdt endnu en god times tid med sine egne og hans fars Jodle Birges sange. Mette Bang sluttede aftenen med en stor tak til Bo Young for en formidabel aften med sang, anekdoter og god stemning. Der var også en stor tak til alle for den flotte opbakning til Nytårstaflet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...