TORNBY: Arbejdsgruppen bag ”Tornby i Grøn Bevægelse” havde i lørdags inviteret til en præsentation af det endelige udkast til potentialeplanen for fremtidens Tornby. Præsentationen begyndte udendørs ved Dagli’ Brugsen, hvor Peter Kristensen, Jens Baggesen, Louise Møller og Anette Størup sammen med projektleder Sofie Dybro fra arkitektfirmaet SLA tog de omkring 30 fremmødte med på en lille vandring til udvalgte steder, hvor det er muligt at lave forandringer, der vil binde byen sammen med det omgivende landskab.

Først fortalte Sofie Dybro og Peter Kristensen lidt om hensigten med planen, der har været under udarbejdelse siden en række ildsjæle tilbage i 2017 ansøgte Hjørring Kommune om økonomisk tilskud til at udarbejde en plan for fremtidens Tornby. Kommunen bevilgede 100.000 kroner til formålet. Efter et langt sejt træk, masser af møder, udarbejdelse af det ene udkast efter det andet samt et stort Borgermøde i maj måned sidste år, hvor der deltog omkring 120, der kom med mere end 100 nye ideer til planen, er det endelige udkast nu klar.

Deltagerne gik fra Brugsen til Kirkebakken, hvorfra der er en flot udsigt til en lille sø og til området ved Brugsen. Sofie Dybro fortalte, at der her kunne etableres en dyrefold med henblik på afgræsning af området, og en bålplads med borde/bænkesæt. Turen gik videre til Pumpehuset, hvor Peter Kristensen viste, at der herfra kunne etableres stier til Tornby Klitplantage. Dermed kommer byen og skoven til at hænge sammen. Ved Tornby Skole og Tornby Hallen viste og fortalte Sofie Dybro, at her er der virkelig grund til forskønnelse.

Efter den udendørs præsentation bød Arbejdsgruppen på kaffe og boller i skolens aula, hvorefter en mere detaljeret præsentation fortsatte. Her blev hele planen gennemgået, og efterfølgende fremkom der nye ideer til potentialeplanen.

Udkastet til fremtidens plan for Tornby er nu åben for yderligere ideer frem til Påske. Alle fremsendte ideer og forslag vil blive behandlet af arbejdsgruppen. Når det er sket, bliver planen endelig, og efter sommerferien inviteres der til Borgermøde, hvor den endelig plan fremlægges til orientering.

Interesserede kan hente et eksemplar af udkastet til ”Potentialeplan for Tornby” i Dagli’Brugsen, i Tornby Hallen, i Den Gamle Købmandsgård og i Sognegården. Herudover bliver planen lagt på hjemmesiden tornby.info samt på Tornbys Facebook-side.

Formålet med potentialeplanen er at synliggøre Tornby og vise omverdenen de mange kvaliteter byen og området har med henblik på at fastholde de nuværende borgere og tiltrække nye tilflyttere til området.

- Snart er det sidste punktum er sat i planen, så kommer den næste spændende fase, hvor vi skal iværksætte de beskrevne projekter. Det arbejde skal rent ressourcemæssigt ikke undervurderes, det kræver fokus, nogle klare mål og stram styring. Vi håber, at der er mange, der vil byde ind på denne del af projektet. Det er vigtigt, at vi alle tager ejerskab og løfter i flok, så vi kan få de spændende planer ført ud i livet, siger Peter B. Kristensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...