Borgermøde i Klitgården om visioner for byens og omegens fremtid mundede ud i ønske om større kommunal styring af processen

TVERSTED: Som opfølgning på pilotprojektet med landsbyklyngen med de fire byer ved Tannisbugt er der i Tversted sat en proces i gang med at formulere visioner for områdets fremtid.

- Vi har liggende en uendelig mængde ideer og drømme for vores område, og rigtig meget går på hverdagen. Os i styregruppen for landsbyklyngen har fundet ud af, at der er gang i meget mere, end vi var klar over. Men styregruppen har haft kæmpemæssige problemer med at samle op på materialet og har overladt det til kommunen at samle op på det, forklarede Arne Povlsen, formand for Tannisbugtby arbejdet ved et borgermøde i Klitgården i Tversted, hvor konklusionerne på samarbejdet mellem de fire byer Bindslev, Tversted, Uggerby og Tuen blev samlet op i den nye visionsproces, som borgerne i Tversted nu er gang med.

Ideerne og drømmene for byen og Tannisbugt områdets fremtid er blevet til gennem en spørgeskemaundersøgelse og et større antal fokusinterview efter at landsbyklynge projektet kom i gang i starten af 2016.

- Det har været berigende med at snakke med så mange mennesker. Hele vejen har vi kunnet mærke, at vi ikke er små byer, som konkurrerer mod hinanden, men at vi intet som helst har at tabe ved at samarbejde, konkluderede Arne Povlsen.

Mødet tirsdag aften i Klitgården var det andet i visionsprocessen for Tversted og her var Stener Glamann fra Tankegang hentet udefra for at præsentere mulighederne for fremtidens samarbejde i Tannisbugtbyerne.

- Materialet fra styregruppen emmer af fællesskab. Det står ud af alle sprækker, men det stritter også i alle retninger, sagde han og foreslog et slogan for Tannisbugtbyerne - Sammen er vi flere.

Dog understregede Stener Glamann, at det fortsat skal være fire selvstændige byer.

- Det er stærke byer, som giver meget til fællesskabet sammen eller for sig selv.

Til borgerne i Tversted anbefalerede han at de vælger nogle få emner ud fra kataloget og så i første omgang koncentrere indsatsen på at realisere dem.

Nogle af de emner, som der allerede er fokus på er at Tversted som turistby har en uskøn indgang til byen ved rundkørslen.

Her viste Helle Lyngbak, udviklingskonsulent i Hjørring Kommune kort en skitse til forskønnelse fra tegnestuen Urland, som allerede er pillet væk, fordi den ikke virker efter formålet.

Og forsamlingen var enige i, at der ikke skal plantes høje træer i og omkring rundkørslen, der bremser for udsynet til byen.

Der kan være andre og bedre måder at trække naturen ind til byen, hvortil Ulla Guntofte, formand for Klitgården, nævnte, at det også er tanken ved Klitgården.

- Kommunen stiller blomsterkummer op rundt omkring i byerne. Det kan være godt mange andre steder, men vi ku’ godt gøre noget andet. Lad os få en liste over hvilke planter, der er gode at bruge i Tversted, sagde hun og nævnte herunder blodrød storkenæb.

Hertil svarede Helle Lyngbak, at en sådan liste vil blive lavet.

Andre emner til en fysisk plan for forskønnelse af byen er en oprydning i skilteskoven og spørgsmålet om hvor bred Tannisbugtvej fortsat skal være.

Borgermødet var indkaldt i fællesskab mellem Tversted Borger- og Turistforening og Hjørring Kommunes afdeling for Plan og Udvikling, og her rejste konsulent Bolette Falbe-Hansen spørgsmålet om kommunen skal styre den videre proces med at skabe visionsplanen for Tversted for at undgå, at der blev snakket om ideer i alle retninger.

Det var der enighed om er en god måde at komme videre på i researchfasen. Hun nævnte derefter at det næste møde i den fase er fokuseret på turismen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...