Den afgående formand Jørgen Christensen, Hirtshals Turistforening ridser de store linjer op i turismefremme indsatsen

HIRTSHALS: Hirtshals Turistforening bliver endnu mere lokal fremover.

- Jo mere den overordnede turismeudvikling centraliseres, jo større bliver behovet for en velfungerende decentral turisme. Det er jo hos os ude ved kysten, at vi møder vore mange gæster. Derfor vil der fremover være behov for endnu mere fokus på turismen i vort virkeområde.

Sådan udtaler Jørgen Christensen i sin sidste formandsberetning for Hirtshals Turistforening.

Efter 12 år i bestyrelsen og heraf 10 år som formand gav han depechen videre ved foreningens generalforsamling i mandags. Her understreger han:

- Der bliver behov for endnu tættere samarbejde med hele erhvervet, ligesom koordinering og synliggørelse af de mange tilbud til vore gæster fremover får en endnu mere fremtrædende placering. Den nye organisering sker såvel på landsplan, regionalt som lokalt. Der bliver brug for endnu mere samarbejde og networking, og her er Hirtshals Turistforening naturligvis altid klar til at byde ind. Og vi er ikke i tvivl om, at der også fremover er plads til Hirtshals Turistforening.

Den stigende centralisering er styret ovenfra. I december 2018 vedtog et flertal i Folketinget, at turismeindsatsen fremover skal samles i 15 til 25 destinationsselskaber på landsplan, hvor der i dag er 80 selskaber.

- Hjørring og Frederikshavn Kommune har gennem mange år samarbejdet om Toppen af Danmark, og har således været på forkant med den nye lovgivning. Jeg beklager derfor, at de to kommuner fremover ikke skal være i samme destinationsselskab, da Toppen af Danmark og Lysets Land er et par fantastiske brands. I dette øjeblik ser det ud til, at Hjørring, Jammerbugt og Thisted kommuner går sammen og danner et stærkt vestkystdestinationsselskab. De tre kommuner har en turismeomsætning på godt og vel 4 milliarder kroner og 4 millioner overnatninger, ligesom de 3 kommuner i dag bruger godt 10 millioner kroner på turisme. Så det bliver en stærk spiller, forklarer Jørgen Christensen og fortsætter:

- Som det fremgår, er de nye destinationsselskaber kommunalt forankret. Men det betyder ikke, at turismeerhvervet ikke skal på banen. Tværtimod. Det er meget vigtigt, at det private turismeerhverv bliver inviteret med i samarbejdet, herunder også i bestyrelsen. Vi skal godt nok højt op i helikopteren for at få overblikket over den nye geografi. F.eks. er der 185 km fra Tversted til Agger Tange i Thy. Det må forventes, at der placeres et sekretariat cirka midt i området, så det vil nok blive i Jammerbugt kommune. Så set med Hirtshals briller, bliver der længere til et sted i Jammerbugt Kommune end til Amtmandstoften i Hjørring.

Mens Hjørring Kommune styrker Vestkyst samarbejdet omkring Jammerbugt, så går Frederikshavn blandt andet sammen med Aalborg Kommune.

- Partnerskab for Vestkystturisme og de nye destinationsselskaber skal operere på det høje niveau og tiltrække og hverve turisterne, mens vi skal helt lokalt i Hirtshals og omegn koncentrere os om det helt lokale med guidningen og synliggørelse af vort område. Vi skal sørge for den gode modtagelse af de mange gæster. Og så skal vi samarbejde med hele erhvervet – ikke mindst de mindre virksomheder - så vi får en fælles koordinering med de mange tilbud, der findes, understreger den afgående formand.

Derfor bliver det lokale netværksarbejde utrolig vigtigt, da det nye destinationsselskab kommer til at befinde sig langt fra Hirtshals.

Der kommer altså ikke nogen, og laver arbejdet for os! Vi kommer til at samarbejde om kommunikation, de sociale medier, udvikling af lokale tiltag, guider og brochurer – trykte som digitale.

- Og så bliver det vigtigt at præsentere de mange aktiviteter, events og arrangement for såvel gæster som lokale. For der er mange, og der kommer hvert år flere nye til, tilføjer han og opremser i flæng en snes aktiviteter i Hirtshals og omegn.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...