Connect 2018 i Hirtshals i sidste uge gav større forståelse af behovet for at styrke Jyllandskorridoren

HIRTSHALS: Borgmesteren og to erhvervsfolk opsummerer fra den store transportkonference i Hirtshals i Erhvervsnyt fra Hjørring Erhverv.

Hirtshals var i sidste uge ramme om den store transportkonference Connect 2018. Jyllandskorridoren var det overordnede emne. Arrangører var Hjørring Kommune, Region Nordjylland og Hirtshals Havn.

Der deltog næsten 200 erhvervsfolk, eksperter og politikere fra Danmark og Norge. Det overordnede formål med konferencen var at formidle viden og holdninger samt pege på udfordringer og løsninger omkring Jyllandskorridoren.

Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune udtaler:

- Connect 2018 afspejlede tydeligt behovet for Den 3. Limfjordsforbindelse. Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Og Jyllandskorridoren er utrolig sårbar overfor uheld, for slet ikke at tale om lukning, af Limfjordstunnelen.

Selv om der ikke kom direkte løfter fra transportministeren og de tilstedeværende transportordførere, fornemmede jeg, at der er politisk forståelse for nødvendigheden af 3. Limfjordsforbindelse. Jeg forventer, at regeringen inden valget kommer med en national trafikplan, og at 3. Limfjordsforbindelse står klar senest 2030.

I mellemtiden er det vigtigt, at vi udnytter den eksisterende infrastruktur optimalt. Dvs. at transportbranchen må satse på intelligente digitale løsninger, så trafikken fordeles over døgnet, og så kapaciteten i både lastbiler og privatbiler udnyttes maksimalt.

Konferencen afspejlede også de teknologier, der i de kommende år vil skabe disruption på transportområdet f.eks. platooning, førerløse køretøjer og droner.

Jesper Bundgaard Madsen, adm. direktør, Vendelbo Spedition understreger, at for transportører er det af meget stor vigtighed, at infrastrukturen er i orden.

- Vi har i Nordjylland været privilegeret af fine motorveje fra Aalborg til Hirtshals og Frederikshavn. Limfjordstunnelen er til gengæld blevet en stor flaskehals, hvor der bliver spildt mange timer hver dag.

Som konferencen viste, så har vores lokale politikere heldigvis fokus på dette. Det største problem er at få landspolitikerne til at se problemet omkring Limfjorden. Jeg tror og håber, ligesom Arne Boelt, at 3. Limfjordsforbindelse er klar senest 2030 - men forhåbentligt meget før.

Jeg synes, at Connect 2018 blev for meget en diskussion om jernbanetransport enten/eller. Det burde hellere være en diskussion om jernbane i samspil med skibstrafik og landevejstransport. Det ene udelukker ikke det andet.

Jeg er enig med Arne Boelt i, at transportsektoren skal finde intelligente og digitale løsninger. Det mener jeg faktisk, at vores branche allerede er i fuld gang med. Den største udfordring, som jeg ser det, er at få lovgivningen til at følge med disse løsninger. Så her skal vore politikere for alvor på banen.

Henrik Renneberg, adm. direktør, Color Line Danmark hæfter sig ved, at det er lykkedes for os i Nordjylland at få sat fokus på infrastrukturens betydning for vækst og velfærd.

- Det var en vellykket konference, hvor både udsagn fra sagkyndige, erfaringer fra erhvervslivet og politiske udmeldinger trak i samme retning.

Man var fra alle sider enige i, at den nordjyske motorvej ikke bare er en regional korridor, men en transportkorridor med betydning for nordjyske virksomheder, men også for virksomheder i Norge, Sverige og Tyskland. Investerer man ikke i den, forringer man vilkårene for vækst heroppe og sender væksten direkte over til Sverige, hvor bl.a. den svenske korridor faciliterer over 80 procent af al gods på hjul.

På baggrund af de meldinger, som bl.a. medlemmerne fra folketingets trafikudvalg kom med, forventer jeg vi får en national handlingsplan, som indeholder en 3. Limfjordsforbindelse, en udbedring af E45 samt en Hærvejsmotorvej til aflastning af Jyllandskorridoren. Kun med en langsigtet og forudsigelig plan for vejnettet kan vi i erhvervet arbejde med og satse på optimering af logistik- og speditionsydelser.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...