BINDSLEV: Før første gang, i hvert fald i Hjørring Kommune, blev der mandag aften den 27. april holdt online Borgermøde om fremtiden for Fisketrappen i Bindslev. Mødet foregik via kommunens hjemmeside, hvor en række repræsentanter fra kommunen, følgegruppen og det rådgivende firma gennemgik det udarbejdede projekt med at fjerne de fysiske spærringer i Uggerby Å og etablere fri passage for fiskenes vandring i åen. Det er EU’s Vandrammedirektiv og Statens Vandplaner, som fastsætter rammerne for det nye projekt. Den ultimative deadline for projektets gennemførelse er 1. kvartal 2023.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Søren Smalbro (V) bød velkommen og gennemgik formålet med Borgermødet og aftenens program samt præsenterede deltagerne i panelet. Herefter fortalte Esben Astrup Kristensen fra EnviDan om det planlagte projekt. Lotte Vang fra Grøn Omstilling under Teknik og Miljø efterlyste forslag til rekreative faciliteter i projektets nye område. Grundet de store ændringer bliver der en del jord til overs. Den overskydende jord kan eksempelvis anvendes til en 5,8 meter høj kælke-/skibakke eller andet. Lotte Vang modtager meget gerne ideer. Følgegruppen bestående af Jørgen Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening, Arne Povlsen formand for Bindslev Gl. Elværk og Christian Engen fra Bindslev Borger-Handel-Erhverv kom med deres visioner for området omkring Fisketrappen.

Efter præsentationerne blev der åbnet for spørgsmål. Det foregik ved at mødedeltagerne hjemme i stuerne enten sendte en e-mail eller sms med spørgsmål til panelet. Carsten Andersen (A) var ordstyrer. Han læste de mange spørgsmål op, hvorefter en fra panelet besvarede spørgsmålet. Der var stort set lige så mange spørgsmål som til et fysisk Borgermøde. Alle spørgsmål og svar kan læses på kommunens hjemmeside hjoerring.dk/fisketrappen.

Dette første online Borgermøde må betegnes som en succes. Ud fra de mange spørgsmål var der tilsyneladende en del, der fulgte Borgermødet hjemmefra. Søren Smalbro udtrykte i starten en smule bekymring, om teknikken nu fungerede. Der var ingen grund til nervøsitet. Teknikken fungerede perfekt både med billede og lyd.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...